اجاره کولر گازی ایستاده

۱۰ نکته در اجاره کولر گازی

۱۰ نکته در اجاره کولر گازی

۱۰ نکته در اجاره کولر گازی ایستاده

۱)کولر های گازی ایستاده باید متناسب با منطقه آب هوایی باشد

۲)سایز کولر باید متاسب با فضا باشد

۳)میزان نفرات در تعیین میزان بی تی یوی سرما موثر است

۴)طبقه مورد استفاده در میزان سرما مهم است

۵)میزان گاز دستگاه باید طبق عقربه گیج روی ۶۰ تا ۶۵ باشد

۶)طول استاندارد لوله ۵ متر می باشد

۷)بهتر است هنگام نصب لوله سر کندانسور خم باشد تا روغن از موتور خارج نشود

۸)باید جلوی پنل به میزان ۱ متر خالی باشد تا هوا بهتر کشیده شود و کولر به صورت بهینه کار کند

۹)هرچه تاب و خم لوله کمتر باشد برودت بهتر انجام می شود

۱۰)در اجاره کولر گازی بهترین گزینه استفاده از کولر های گازی با پرتاب بلند و گاز ۴۱۰ است

#اجاره_کولر #اجاره_کولر_گازی #قیمت_اجاره_کولر #قیمت_اجاره_کولر_گازی #دماسازان #اجاره_کولر_گازی_ایستاده #اجاره_اسپیلت

امتیاز به این مطلب
امتیاز کلی
Summary
1 #header h1 { 2 display:none; 3 } 4 #header h1 a { 5 display:none; 6 }