اجاره کولر

 

نام پروژه : اجاره کولر جهت نمایشگاه
مدت زمان اجرا : ۵ روز
کارفرما : برگزار کننده
کار صورت گرفته : نصب کولر و اجاره کولر جهت تامین سرمایش چادر نمایشگاه

گالری تصاویر پروژه را میتوانید به صورت اسلاید اضافه نمایید

Project name: Cooler rental for exhibition
Runtime: 5 days
Employer: Organizer
Work done: install cooler and rented cooler to provide the exhibition tent for cooling

You can add project photo gallery as slideshow

امتیاز به این مطلب
امتیاز کلی
Summary