اجاره کولر

 

نام پروژه : اجاره کولر جهت نمایشگاه
مدت زمان اجرا : 5 روز
کارفرما : برگزار کننده
کار صورت گرفته : نصب کولر و اجاره کولر جهت تامین سرمایش چادر نمایشگاه

گالری تصاویر پروژه را میتوانید به صورت اسلاید اضافه نمایید

< meta name=”robots” content=”index,follow”/ > Web Hosting <دماسازان ایران=”کلیه حقوق این سایت مربوط به دماسازان ایران می باشد=”© 2010 Tex Texin